Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Ważne strony

Serwis WWW Ministerstwa ON
www.wp.mil.pl


Serwis WWW NATO
www.nato.int


Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
www.bbn.gov.pl


Departament Wychowania i Promocji Obronnosci
www.wojsko-polskie.pl


Inspektorat uzbrojenia
www.iu.wp.mil.pl


Biuletyn Informacji Publicznej MON
www.biuletyn.mon.gov.pl


Agencja Mienia Wojskowego
www.amw.com.pl


Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
www.wam.net.pl


Żandarmeria Wojskowa
www.zw.wp.mil.pl


Szkolnictwo wojskowe i osrodki szkolenia

Akademia Obrony Narodowej
www.aon.edu.pl


Wojskowa Akademia Techniczna
www.wat.edu.pl


Akademia Marynarki Wojennej
www.amw.gdynia.pl


Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Ladowych
www.wso.wroc.pl


Centrum Szkolenia Łacznosci i Informatyki w Zegrzu
www.cslii.mil.pl


1 Osrodek Szkolenia Lotniczego w Dęblinie
www.wsosp.deblin.pl/1osl/


Ogólnokształcace Liceum Lotnicze
www.lotnik.com
Instytucje i organizacje

Departament Wojskowej Służby Zdrowia
www.iwsz.wp.mil.pl


Dar Krwi
www.darkrwi.info.pl


Instytut Hematologii i Transfuzjologii
www.ihit.waw.pl


Centralne Archiwum Wojskowe
www.caw.wp.mil.pl


Centrum Informatyki i Łacznosci ON
www.cilon.wp.mil.pl


Dowództwo Garnizonu Warszawa
www.dgw.wp.mil.pl


Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
www.itwl.pl


Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów WP
www.kdkowp.wp.mil.pl


Muzeum Wojska Polskiego
www.muzeumwp.pl


Ordynariat Polowy WP
www.ordynariat.opoka.org.pl


Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
www.rzawp.pl


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
www.wszwgdansk.mil.pl


Wojskowe Biuro Zarzadzani Częstotliwosciami
www.wbzc.wp.mil.pl


Wojskowe Stowarzyszenie SPORT-TURYSTYKA-OBRONNOsĆ
www.wssto.pl


Wojskowe Zakłady Inżynieryjne
www.wzinz.com.pl


Wojskowe Zakłady Lotnicze w Dęblinie
www.wzl1.mil.pl


Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
www.wichir.waw.pl


Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
www.wihe.waw.pl


Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
www.witu.mil.pl


Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
www.witi.wroc.pl


Wojskowy Instytut Łacznosci
www.wil.waw.pl


Jednostki wojskowe

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
www.13wog.wp.mil.pl


8 Flotylla Obrony Wybrzeża
www.8fow.mw.mil.pl


Batalion Reprezentacyjny WP
www.brepr.wp.mil.pl


Polska Kompania Remontowa w misji pokojowej UNIFIL
tibnin.republika.pl
Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ.