Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oferuje dla wszystkich zainteresowanych Zakładów Opieki Zdrowotnej:

PREPARATY

BADANIA LABORATORYJNE

ASORTYMENT DO ODSPRZEDAŻY

SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt poprzez e-mail: marketing@wckik.pl lub telefonicznie: 261 845 701

PREPARATY
 • Koncentrat krwinek czerwonych
 • Koncentrat krwinek czerwonych bez kożuszka leukocytarno-płytkowego
 • Koncentrat krwinek czerwonych z roztworem wzbogacajacym
 • Koncentrat krwinek czerwonych z roztworem wzbogacającym bez kożuszka leukocytarno-płytkowego
 • Koncentrat krwinek czerwonych przemywany
 • Koncentrat krwinek czerwonych filtrowany
 • Koncentrat krwinek płytkowych otrzymywany metodą aferezy, ubogoleukocytarny
 • Koncentrat krwinek płytkowych przemywany
 • Osocze mrożone
 • Osocze pozbawione czynnika VIII
 • Osocze świeżo mrożone
 • Krioprecypitat

powrót >>>

BADANIA LABORATORYJNE

Badania serologiczne:
 • Badanie grupy krwi - podwójne z wpisem do ewidencji trwałej*
 • Badanie w kierunku przeciwciał odpornościowych (głównie dla kobiet w ciaży)*
 • Oznaczenie antygenów grup krwi z poza układu AB0 i Rh*
Badania wirusologiczne:
 • Przeciwciała anty HCV (żółtaczka typu C)*
 • Antygen HBs (żółtaczka typu B)*
 • Przeciwciała anty HIV*
 • Przeciwciała kiłowe *
 • RNA HIV; RNA HCV; DNA HBV metoda biologii molekularnej*
Inne badania laboratoryjne:
 • Morfologia*

UWAGA !
KAŻDA OSOBA, KTÓRA ODDAJE KREW (LUB ODDA KREW JEDNORAZOWO) BADANIA OZNACZONE (*) MA WYKONANE BEZPŁATNIE !!!


powrót >>>

ASORTYMENT DO ODSPRZEDAŻY

Brak.
Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ.