Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ


W dniu 29.05.2010r Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uczestniczyło w zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 255 im C.K. Norwida w Warszawie pikniku rodzinnym.

W ramach programu informacyjno - edukacyjnego Honorowa krwinka, WCKiK zaprezentowało autobus do poboru krwi, do zwiedzania dla dzieci - przyszłych honorowych krwiodawców. Odbyła się też prelekcja na temat propagowania idei honorowego krwiodawstwa którą poprowadzili: Pan Jan Faberski - Honorowy Krwiodawca oraz Pani Monika Zabielska kierownik Działu Nauki i Szkolenia WCKiK. Na zakończenie odbył się konkurs, dzieci zostały nagrodzone ciekawymi nagrodami.

Dzięki nowatorskiej formie przekazu informacji mamy nadzieję iż program wzmocni świadomość młodego pokolenia jak ważna jest krew dla ratowania ludzkiego życia. Ponadto zapozna dzieci i młodzież z zasadami funkcjonowania systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.