Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Szanowni Państwo,

W przesyłanych do WCKiK SP ZOZ zgłoszeniach, uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000)."

Zgłoszenia bez ww. klauzuli nie zostaną rozpatrzone.

Zgłoszenia prosimy kierować na fax: 261 845 135 lub e-mail: kadry@wckik.pl.

Jednoczesnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNAWojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisko MAGAZYNIER, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania: - znajomość procedur magazynowych.

Kandydaci powinni składać aplikacje na adres: kadry@wckik.pl

Proszę o umieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV, innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,  do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy. 

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisko specjalisty ds. kadr

Opis stanowiska:
- zapewnienie prawidłowej i terminowej obsługi kadrowo-płacowej pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, cywilno-prawnych i kontraktów; 
- tworzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
- aktualizacja i administrowanie danymi w informatycznym systemie kadrowo-płacowym, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień kadrowo-płacowych np. na potrzeby jednostek organizacyjnych i instytucji zewnętrznych (GUS, ZUS, PFRON, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Pracy, komornik, itp.); bieżąca współpraca w tym zakresie.

Wymagania:
doświadczenie w prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej;
praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności programu Excel oraz programu Płatnik;
bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność;
mile widziane doświadczenie w placówce medycznej zatrudniającej powyżej 100 osób. modułu RCP;

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz nabycie doświadczenia zawodowego.

Kandydaci powinni składać aplikacje na adres: kadry@wckik.pl

Proszę o umieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV, innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,  do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy. Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Gdańsku zatrudni osobę na stanowisko Pomocy Laboratoryjnej w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. 07.30-15.05.
Do głównych obowiazków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało wykonywanie prac porzadkowych.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni na stanowisko ,, Młodszy Asystent" diagnostę analityki medycznej do Działu Pobierania i Jej Składników Krwi, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego lub technika analityki medycznej do Działu Preparatyki Krwi, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
- dyplom magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych kierunkach kształcenia właœciwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu
lub
-tytuł technika analityki medycznej.WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko Pomocy Laboratoryjnej w pełnym wymiarze czasu pracy, praca w godz. 07.30-15.05.

Do głównych obowiazków osoby zatrudnionej na stanowisko będzie należało wykonywanie prac porzšdkowych.


Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Krakowie zatrudni technika analityki medycznej do Pracowni kwalifikacji dawców, w pełnym wymiarze czasu pracy.


WCKiK SPZOZ w Warszawie podejmie współpracę z lekarzem w ramach umowy zlecenia lub umowy zawartej w trybie konkursu ofert.
Do głównych zadań będzie należało badanie oraz kwalifikacja lekarska kandydatów na dawców krwi i jej składników oraz nadzorowanie poboru krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych.
Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -