Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejść do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 130 000 złSprawa Nr 17/D/2021 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa nożyków do zgrzewania drenów, końcówek do pipetora ID – Tips, strzykawek, wenflonów, rurek ustno-gardłowych, przeœcieradła, preparatu do odkażania ršk

[OGŁOSZENIE]
[SWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[KWOTA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 3, nr 4]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 14/U/2021 - Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeglšdu technicznego sprzętu medycznego

[OGŁOSZENIE]
[SWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]>
[ZMIANA SWZ]
[KWOTA]>
[KWOTA zalacznik nr 1]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie zadania nr 13,14,15,37,44]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 16/U/2021 - Przedmiotem zamówienia jest wynajem pojazdu wraz z kierowcą do przewozu osób i sprzętu na ekipowe pobory krwidla Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu

[OGŁOSZENIE]
[SWZ]
[KWOTA]>
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]
[UNIEWAŻNIENIE WYBORU, UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA]

Sprawa Nr 12/U/2021 - Przedmiotem zamówienia jest wynajem pojazdu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników dla Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu

[OGŁOSZENIE]
[SWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[KWOTA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]
[ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM ODWOŁANIU]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -