Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ


Na łamach strony internetowej
Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku
został zamieszczony artykuł dotyczący Honorowego Krwiodawstwa.


Autorzy artykułu w jasny, przyjazny i zwięzły sposób przedstawiają czym jest gest oddania krwi dla dawcy i biorcy. W artykule są również informacje o powstaniu Seminaryjnego Klubu Dawców Krwi, jak i zamieszczone są zdjęcia z jednej z wizyt seminarzystów w Terenowej Stacji Wojskowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Ełku podczas oddania przez Nich krwi.

A w styczniowym wydaniu "Głosu Serca", pisma alumnów w WSD w Ełku, możemy przeczytać wypowiedzi seminarzystów, którzy zachęcają do oddawania krwi.

Alumni z WSD w Ełku bardzo często odwiedzają Terenową Stację WCKiK w Ełku nie tylko ze względu na sąsiedztwo ze stacją krwiodastwa, ale o tym warto poczytać na łamach Głosu Serca.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.