DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

AUTOKAR DO POBORU KRWI

DOFINANSOWANIE: 4 179 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4 179 000,01 zł

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie. Autokar do poboru krwi pozwoli WCKiK SP ZOZ na przeprowadzanie akcji krwiodawstwa w różnych miastach w Polsce, niekiedy położonych w dalekiej odległości od oddziałów terenowych. Autokar będzie również wykorzystywany m. in. podczas imprez masowych takich jak akcja „Spokrewnieni służbą”, a także w trakcie koncertów, festynów czy zawodów sportowych. Zebrana w ten sposób krew pozwoli WCKiK na odświeżanie utrzymywanego strategicznego zapasu krwi i jej składników.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DLA CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

DOFINANSOWANIE: 236 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 236 982,23 zł

Zakup zrealizowany dla WCKiK SPZOZ. Zakup i dostawa oprogramowania wraz z jego instalacją, konfiguracją i uruchomieniem, umożliwi wykonywanie ekstrakcji danych, zgodnie ze strukturą z bazy danych systemów Bank Krwi (18 lokalizacji Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) do systemu e-Krew.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

CHŁODZIARKI DO KKCZ

DOFINANSOWANIE: 74 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 76 680,00 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Bydgoszczy. Chłodziarka do KKCz pozwoli WCKiK na właściwe przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych oraz realizację zapotrzebowań na koncentrat krwinek czerwonych ze Szpitali resortowych MON.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

CHŁODZIARKA LABORATORYJNA

DOFINANSOWANIE: 21 500,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 21 672,60 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Bydgoszczy. Chłodziarka laboratoryjna pozwoli WCKiK na właściwe przechowywanie odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

SAMOCHÓD DO TRANSPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ PERSONELU MEDYCZNEGO NA POBORY EKIPOWE

DOFINANSOWANIE: 224 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 224 721,00 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Lublinie. Pojazd niezbędny do transportu personelu medycznego w celu realizacji poborów ekipowych, a także do zabezpieczenia w krew i osocze Terenowych Stacji WCKiK.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

WAGOMIESZARKI DO POBIERANEJ KRWI Z PRZESYŁEM DANYCH

DOFINANSOWANIE: 49 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 51 411,00 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Gdańsku. Wagomieszarki pozwolą Terenowej Stacji WCKiK na prawidłowy pobór krwi.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

CHŁODZIARKA DO KKCZ

DOFINANSOWANIE: 36 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 36 666,00 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ we Wrocławiu. Chłodziarka do KKCz pozwoli WCKiK na właściwe przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych oraz realizację zapotrzebowań na koncentrat krwinek czerwonych ze Szpitali resortowych MON.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

CHŁODZIARKA DO KKCZ

DOFINANSOWANIE: 32 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 32 508,00 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Lublinie. Chłodziarka do KKCz pozwoli WCKiK na właściwe przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych oraz realizację zapotrzebowań na koncentrat krwinek czerwonych ze Szpitali resortowych MON.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

CHŁODZIARKA LABORATORYJNA

DOFINANSOWANIE: 18 500,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 18 597,60 zł

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie. Chłodziarka laboratoryjna pozwoli WCKiK na właściwe przechowywanie odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

CHŁODZIARKA DO KKCZ

DOFINANSOWANIE: 52 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 52 866,00 zł

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie. Chłodziarka do KKCz pozwoli WCKiK na właściwe przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych oraz realizację zapotrzebowań na koncentrat krwinek czerwonych ze Szpitali resortowych MON.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

WIRÓWKA LABORATORYJNA STOŁOWA

DOFINANSOWANIE: 52 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 52 958,02 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Bydgoszczy, Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Szczecinie i Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Gdańsku. Wirówka laboratoryjna stołowa pozwoli WCKiK SPZOZ na właściwe wirowanie próbek krwi pobranych od honorowych dawców krwi, w celu przygotowania do wykonania badań czynników zakaźnych przenoszonych przez krew.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

WAGOMIESZARKA DO POBIERANEJ KRWI Z PRZESYŁEM DANYCH

DOFINANSOWANIE: 50 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 50 385,00 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Krakowie. Wagomieszarka do pobieranej krwi z przesyłem danych pozwoli WCKiK na prawidłowy pobór krwi.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

WYTRZĄSARKA DO PŁYTEK Z INKUBATOREM

DOFINANSOWANIE: 52 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 52 380,00 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Ełku. Wytrząsarka do płytek z inkubatorem jest niezbędna do pracy w PKJ. Spełnia również funkcje cieplarki. Funkcjami tymi są: inkubacja posiewów powierzchni i inkubacja dezynfekcji miejsca wkłucia. Procesy te dopuszczają możliwość pobierania krwi od dawców. Wytrząsarka do płytek z inkubatorem jest też niezbędna do przeprowadzenia procesu walidacji jałowości zgrzewów.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

WAGOMIESZARKA DO POBIERANEJ KRWI Z PRZESYŁEM DANYCH

DOFINANSOWANIE: 100 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 100 770,00 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Bydgoszczy i Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Lublinie. Wagomieszarki do pobieranej krwi z przesyłem danych pozwolą WCKiK na prawidłowy pobór krwi.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

AUTOMATYCZNA PRASA DO PREPARATYKI KRWI

DOFINANSOWANIE: 226 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 226 754,88 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Bydgoszczy i Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ we Wrocławiu. Automatyczna prasa do preparatyki krwi pozwoli WCKiK SPZOZ na właściwe odwirowanie krwi pełnej na poszczególne składniki.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

ZAMRAŻARKA DO SZOKOWEGO MROŻENIA OSOCZA

DOFINANSOWANIE: 228 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 228 915,00 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Krakowie. Urządzenie  do szokowego mrożenia osocza będzie wykorzystywane do wytwarzania osocza świeżo mrożonego oraz będzie służyło do realizacji zapotrzebowań na osocze świeżo mrożone ze Szpitali resortowych MON.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

URZĄDZENIE DO SCHŁADZANIA I PRZECHOWYWANIA FFP

DOFINANSOWANIE: 184 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 184 992,00 zł

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie , Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Bydgoszczy, Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Szczecinie i Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Lublinie. Urządzenie do schładzania i przechowywania FFP pozwoli WCKiK na przechowywanie osocza świeżo mrożonego, realizację zapotrzebowań na osocze świeżo mrożone ze Szpitali resortowych MON oraz na przechowywanie odczynników i próbek archiwizacyjnych.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

URZĄDZENIE DO SCHŁADZANIA I PRZECHOWYWANIA FFP

DOFINANSOWANIE: 92 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 92 496,00 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Ełku i Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Lublinie. Urządzenie do schładzania i przechowywania FFP pozwoli WCKiK na przechowywanie osocza świeżo mrożonego, realizację zapotrzebowań na osocze świeżo mrożone ze Szpitali resortowych MON oraz na przechowywanie odczynników i próbek archiwizacyjnych.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

URZĄDZENIE DO SCHŁADZANIA I PRZECHOWYWANIA FFP

DOFINANSOWANIE: 184 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 184 992,00 zł

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie , Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Gdańsku i Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Krakowie. Urządzenie do schładzania i przechowywania FFP pozwoli WCKiK na przechowywanie osocza świeżo mrożonego, realizację zapotrzebowań na osocze świeżo mrożone ze Szpitali resortowych MON oraz na przechowywanie odczynników i próbek archiwizacyjnych.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

WIRÓWKA DO PREPARATYKI KRWI Z CHŁODZENIEM

DOFINANSOWANIE: 263 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 263 975,76 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Lublinie. Wirówka do preparatyki krwi z chłodzeniem pozwoli WCKiK SPZOZ na właściwą preparatykę krwi pod postacią rozdziału krwi pełnej metodą wirowniczą na składniki: koncentrat krwinek czerwonych, osocze, kożuszek leukocytarno- płytkowy oraz uzyskania z kożuszka leukocytarno-płytkowego koncentratu krwinek płytkowych.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

FOTEL WIELOFUNKCYJNY ELEKTRYCZNY DO POBORU KRWI

DOFINANSOWANIE: 84 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 84 505,68 zł

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie,Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Bydgoszczy oraz Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w  Lublinie. Fotel wielofunkcyjny elektryczny do poboru krwi pozwoli na właściwe pobieranie krwi od dawców.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

FOTEL WIELOFUNKCYJNY ELEKTRYCZNY DO POBORU KRWI

DOFINANSOWANIE: 28 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 28 168,56 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Gdańsku. Fotel wielofunkcyjny elektryczny do poboru krwi pozwoli na właściwe pobieranie krwi od dawców.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

WYTRZĄSARKA DO PŁYTEK Z INKUBATOREM

DOFINANSOWANIE: 55 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 55 080,00 zł

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie. Wytrząsarka do płytek z inkubatorem jest niezbędna do pracy w Pracownii Kontroli Jakości. Spełnia również funkcje cieplarki.Funkcjami tymi są: inkubacja powsiewów powierzchni i inkubacja dezynfekcji miejsca wkłucia. Procesy te dopuszczają możliwość pobierania krwi od dawców.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

AUTOMATYCZNA PRASA DO PREPARATYKI KRWI

DOFINANSOWANIE: 113 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 113 377,44 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Szczecinie. Automatyczna prasa do preparatyki krwi pozwoli WCKiK SP ZOZ na właściwe odwirowanie krwi pełnej na poszczególne składniki.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

WIRÓWKA DO PREPARATYKI KRWI Z CHŁODZENIEM

DOFINANSOWANIE: 263 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 263 975, 76 zł

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie. Wirówka do preparatyki krwi z chłodzeniem pozwoli WCKiK SPZOZ na właściwą preparatykę krwi pod postacią rozdziału krwi pełnej metodą wirowniczą na składniki: koncentrat krwinek czerwonych, osocze, kożuszek leukocytarno- płytkowy oraz uzyskania z kożuszka leukocytarno-płytkowego koncentratu krwinek płytkowych.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

URZĄDZENIE DO SUCHEGO ROZMRAŻANIA OSOCZA

DOFINANSOWANIE: 33 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 33 732,58 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Bydgoszczy. Urządzenie służyć będzie do suchego rozmrażania osocza i krioprecypitatu, bowiem tylko rozmrożone składniki można wydać do leczenia.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

WIRÓWKA LABORATORYJNA STOŁOWA

DOFINANSOWANIE: 17 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 17 218,02 zł

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie. Wirówka laboratoryjna stołowa pozwoli WCKiK SP ZOZ na właściwe wirowanie pobranych próbek krwi od honorowych dawców krwi, w celu przygotowania próbek do wykonania badań czynników zakaźnych przenoszonych przez krew.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 R.

WIRÓWKA LABORATORYJNA STOŁOWA

DOFINANSOWANIE: 14 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 14 891,34 zł

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Ełku. Zakupiony sprzęt medyczny będzie służył do bieżącej realizacji statutowych zadań realizowanych przez WCKiK SPZOZ. We wskazanej Terenowej Stacji zakup obecnie używanych wirówek podyktowany był koniecznością wymiany przestarzałego, wyeksploatowanego sprzętu.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 r.

SYSTEM MONITORINGU TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI W ZESPOLE MEDYCZNYM WCKIK

DOFINANSOWANIE: 250 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 250 494,42 zł.

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie. Bezprzewodowy, automatyczny system monitoringu temperatury i wilgotności pozwoli na kontrolę nad całym zimnym łańcuchem. Ze względu na właściwości umożliwia stałe monitorowanie warunków magazynowania i transportu produktów termolabilnych, dzięki efektywnemu wykorzystaniu przesyłu danych z wielu rejestratorów do głównej bazy, przetwarzającej i analizującej je w sposób płynny i nieprzerywalny.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 r.

CHŁODZIARKA LABORATORYJNA

DOFINANSOWANIE: 17 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 17 220,00 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Lublinie. Chłodziarka laboratoryjna pozwoli WCKiK na właściwe przechowywanie odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 r.

AUTOMATYCZNA PRASA DO PREPARATYKI KRWI

DOFINANSOWANIE: 325 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 325 376,01 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Bydgoszczy oraz dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Szczecinie. Automatyczna prasa do preparatyki krwi pozwoli WCKiK SPZOZ na właściwe odwirowanie krwi pełnej na poszczególne składniki.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 r.

WAGOMIESZARKA DO POBIERANEJ KRWI Z PRZESYŁEM DANYCH

DOFINANSOWANIE: 32 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 32 019,00 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Krakowie. Wagomieszarka pozwoli WCKiK na prawidłowy pobór krwi.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 r.

FOTEL WIELOFUNKCYJNY ELEKTRYCZNY DO POBORU KRWI

DOFINANSOWANIE: 14 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 14 084,28 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Gdańsku. Fotel wielofunkcyjny elektryczny do poboru krwi pozwoli na właściwe pobieranie krwi od dawców.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 r.

SAMOCHÓD DO TRANSPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

DOFINANSOWANIE: 76 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 76 930,35 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Gdańsku. Pojazd niezbędny do przewozu pomiędzy Zespołem Medycznym a Terenowymi Stacjami krwi, jej składników, a przede wszystkim materiałów do badań.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

CHŁODZIARKA DO KKCz

DOFINANSOWANIE: 12 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 16 482,00 zł.

 

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Chłodziarka do przechowywania KKCz pozwoli TS WCKiK w Krakowie na właściwe przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych, które oczekuje na badania kwalifikacyjne do dopuszczenia do użytku klinicznego.

 


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

ZGRZEWARKA DO DRENÓW STACJONARNA MODUŁOWA

DOFINANSOWANIE: 107 000 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 107 748,00 zł.

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego w Warszawie. Zgrzewarka do drenów stacjonarna modułowa pozwoli WCKiK SP ZOZ na właściwą preparatykę krwi.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

CHŁODZIARKA DO KKCz

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

URZĄDZENIE DO SCHŁADZANIA I PRZECHOWYWANIA FFP

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego w Warszawie. Chłodziarka do KKCz pozwoli WCKiK na właściwe przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych oraz realizacje zapotrzebowań na koncentraty krwinek czerwonych ze Szpitali resortowych MON


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

CHŁODZIARKA DO KKCz

DOFINANSOWANIE: 94 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 94 763,52 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy. Chłodziarka do KKCz pozwoli WCKiK na właściwe przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych oraz realizacje zapotrzebowań na koncentraty krwinek czerwonych ze Szpitali resortowych MON


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

CHŁODZIARKA DO KKCz

DOFINANSOWANIE: 94 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 94 763,52 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu. Chłodziarka do KKCz pozwoli WCKiK na właściwe przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych oraz realizacje zapotrzebowań na koncentraty krwinek czerwonych ze Szpitali resortowych MON


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

URZĄDZENIE DO SCHŁADZANIA I PRZECHOWYWANIA FFP

DOFINANSOWANIE: 65 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 65 305,62 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Urządzenie do schładzania i przechowywania FFP pozwoli WCKiK na przechowywanie osocza świeżo mrożonego, realizację zapotrzebowań na osocze świeżo mrożone ze Szpitali resortowych MON oraz na przechowywanie odczynników i próbek archiwizacyjnych


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

APARAT DO AFEREZY

DOFINANSOWANIE: 119 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 119 880,00 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Bydgoszczy. Aparat do aferezy pozwoli WCKiK na pobieranie osocza od ozdrowieńców oraz od dawców.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

SEPARATOR OSOCZOWY

DOFINANSOWANIE: 146 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 146 620,90 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Separator osoczowy pozwoli WCKiK na pobieranie osocza od dawców.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

SEPARATOR OSOCZOWY

DOFINANSOWANIE: 146 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 146 620,90 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Ełku. Separator osoczowy pozwoli WCKiK na pobieranie osocza od dawców.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

ANALIZATOR DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

DOFINANSOWANIE: 425 000 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 425 718 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji we Wrocławiu. Analizator do badań immunohematologicznych służy do wykonywania oznaczeń grup krwi dawców krwi i biorców krwi i jej składników oraz prób zgodności.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

ANALIZATOR DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

DOFINANSOWANIE: 425 000 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 425 718 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji w Krakowie. Analizator do badań immunohematologicznych służy do wykonywania oznaczeń grup krwi dawców krwi i biorców krwi i jej składników oraz prób zgodności.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

APARAT DO INAKTYWACJI OSOCZA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

ANALIZATOR DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji w Bydgoszczy. Aparat do inaktywacji osocza pozwoli WCKiK SP ZOZ na przekazanie osocza do leczenia od ozdrowieńców oraz od dawców jednokrotnych. Analizator do badań immunohematologicznych służy do wykonywania oznaczeń grup krwi dawców krwi i biorców krwi i jej składników oraz prób zgodności.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021

ANALIZATOR HEMOGLOBINY

DOFINANSOWANIE: 10 000 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 10 044 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji w Ełku. Analizator hemoglobiny służy do oznaczania poziomu hemoglobiny we krwi.

Opublikował(a): wckik

Ostatnia zmiana: