DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 r.

SYSTEM MONITORINGU TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI W ZESPOLE MEDYCZNYM WCKIK

DOFINANSOWANIE: 250 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 250 494,42 zł.

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie. Bezprzewodowy, automatyczny system monitoringu temperatury i wilgotności pozwoli na kontrolę nad całym zimnym łańcuchem. Ze względu na właściwości umożliwia stałe monitorowanie warunków magazynowania i transportu produktów termolabilnych, dzięki efektywnemu wykorzystaniu przesyłu danych z wielu rejestratorów do głównej bazy, przetwarzającej i analizującej je w sposób płynny i nieprzerywalny.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 r.

CHŁODZIARKA LABORATORYJNA

DOFINANSOWANIE: 17 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 17 220,00 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Lublinie. Chłodziarka laboratoryjna pozwoli WCKiK na właściwe przechowywanie odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 r.

AUTOMATYCZNA PRASA DO PREPARATYKI KRWI

DOFINANSOWANIE: 325 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 325 376,01 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Bydgoszczy oraz dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Szczecinie. Automatyczna prasa do preparatyki krwi pozwoli WCKiK SPZOZ na właściwe odwirowanie krwi pełnej na poszczególne składniki.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 r.

WAGOMIESZARKA DO POBIERANEJ KRWI Z PRZESYŁEM DANYCH

DOFINANSOWANIE: 32 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 32 019,00 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Krakowie. Wagomieszarka pozwoli WCKiK na prawidłowy pobór krwi.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 r.

FOTEL WIELOFUNKCYJNY ELEKTRYCZNY DO POBORU KRWI

DOFINANSOWANIE: 14 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 14 084,28 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Gdańsku. Fotel wielofunkcyjny elektryczny do poboru krwi pozwoli na właściwe pobieranie krwi od dawców.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2022 r.

SAMOCHÓD DO TRANSPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

DOFINANSOWANIE: 76 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 76 930,35 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Gdańsku. Pojazd niezbędny do przewozu pomiędzy Zespołem Medycznym a Terenowymi Stacjami krwi, jej składników, a przede wszystkim materiałów do badań.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

CHŁODZIARKA DO KKCz

DOFINANSOWANIE: 12 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 16 482,00 zł.

 

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Chłodziarka do przechowywania KKCz pozwoli TS WCKiK w Krakowie na właściwe przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych, które oczekuje na badania kwalifikacyjne do dopuszczenia do użytku klinicznego.

 


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

ZGRZEWARKA DO DRENÓW STACJONARNA MODUŁOWA

DOFINANSOWANIE: 107 000 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 107 748,00 zł.

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego w Warszawie. Zgrzewarka do drenów stacjonarna modułowa pozwoli WCKiK SP ZOZ na właściwą preparatykę krwi.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

CHŁODZIARKA DO KKCz

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

URZĄDZENIE DO SCHŁADZANIA I PRZECHOWYWANIA FFP

Zakup zrealizowany dla Zespołu Medycznego w Warszawie. Chłodziarka do KKCz pozwoli WCKiK na właściwe przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych oraz realizacje zapotrzebowań na koncentraty krwinek czerwonych ze Szpitali resortowych MON


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

CHŁODZIARKA DO KKCz

DOFINANSOWANIE: 94 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 94 763,52 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy. Chłodziarka do KKCz pozwoli WCKiK na właściwe przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych oraz realizacje zapotrzebowań na koncentraty krwinek czerwonych ze Szpitali resortowych MON


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

CHŁODZIARKA DO KKCz

DOFINANSOWANIE: 94 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 94 763,52 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu. Chłodziarka do KKCz pozwoli WCKiK na właściwe przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych oraz realizacje zapotrzebowań na koncentraty krwinek czerwonych ze Szpitali resortowych MON


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

URZĄDZENIE DO SCHŁADZANIA I PRZECHOWYWANIA FFP

DOFINANSOWANIE: 65 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 65 305,62 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Urządzenie do schładzania i przechowywania FFP pozwoli WCKiK na przechowywanie osocza świeżo mrożonego, realizację zapotrzebowań na osocze świeżo mrożone ze Szpitali resortowych MON oraz na przechowywanie odczynników i próbek archiwizacyjnych


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

APARAT DO AFEREZY

DOFINANSOWANIE: 119 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 119 880,00 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Bydgoszczy. Aparat do aferezy pozwoli WCKiK na pobieranie osocza od ozdrowieńców oraz od dawców.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

SEPARATOR OSOCZOWY

DOFINANSOWANIE: 146 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 146 620,90 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Separator osoczowy pozwoli WCKiK na pobieranie osocza od dawców.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

SEPARATOR OSOCZOWY

DOFINANSOWANIE: 146 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 146 620,90 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Ełku. Separator osoczowy pozwoli WCKiK na pobieranie osocza od dawców.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

ANALIZATOR DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

DOFINANSOWANIE: 425 000 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 425 718 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji we Wrocławiu. Analizator do badań immunohematologicznych służy do wykonywania oznaczeń grup krwi dawców krwi i biorców krwi i jej składników oraz prób zgodności.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

ANALIZATOR DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

DOFINANSOWANIE: 425 000 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 425 718 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji w Krakowie. Analizator do badań immunohematologicznych służy do wykonywania oznaczeń grup krwi dawców krwi i biorców krwi i jej składników oraz prób zgodności.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

APARAT DO INAKTYWACJI OSOCZA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021 r.

ANALIZATOR DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji w Bydgoszczy. Aparat do inaktywacji osocza pozwoli WCKiK SP ZOZ na przekazanie osocza do leczenia od ozdrowieńców oraz od dawców jednokrotnych. Analizator do badań immunohematologicznych służy do wykonywania oznaczeń grup krwi dawców krwi i biorców krwi i jej składników oraz prób zgodności.


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2021

ANALIZATOR HEMOGLOBINY

DOFINANSOWANIE: 10 000 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 10 044 zł.

Zakup zrealizowany dla Terenowej Stacji w Ełku. Analizator hemoglobiny służy do oznaczania poziomu hemoglobiny we krwi.

Opublikował(a): wckik

Ostatnia zmiana: