Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej Klub Honorowych Dawców Krwi

Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
SP ZOZ

Terenowa Stacja we Wrocławiu

53-115 Wrocław
ul. Rudolfa Weigla 5


czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:05
rejestracja dawców 7:30 - 14:00

UWAGA: Rejestracja dawców w piątki odbywać się będzie do godziny 12.00.
W dniu 02.04.2021 rejestracja dawców czynna będzie w godzinach 7:30 do 11:00.
NOWA LOKALIZACJA STACJI KRWIODAWSTWA- na terenie 4Wojskowego Szpitala Klinicznego (kliknij aby powiększyć)


Telefony kontaktowe:

261 660 426 - kierownik TS WCKiK Wrocław

p.o. Kierownika TS WCKiK Wrocław
mgr Barbara Muzała-Bogdan261 660 427 - Rejestracja dawców

261 660 487 - Gabinet lekarski

261 660 145 - Ekspedycja (całodobowo)

e-mail: wroclaw(at)wckik.pl


Ekipy wyjazdowe poboru krwi
TS WCKiK Wrocław

w dniu 30.04.2021 r. nie przyjmujemy krwiodawców.Za utrudnienie przepraszamy.

UWAGA - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany
w Ambulansie do poboru Krwi.


Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2020 roku Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uruchomiło procedurę pobierania osocza od ozdrowieńców COVID-19 w Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu. Pierwszym dawcą osocza był Pan szeregowy podchorąży Marcin JADRYCH z Akademii Wojsk Lądowych. Panu Marcinowi serdecznie dziękujemy za wkład w ratowanie zdrowia i życia potrzebujących chorych i wyrażenie zgody na publikację wizerunku celem potwierdzenia, że jest miło i bezpiecznie! (w zał. dok. foto. za zgodą dawcy). Zapraszamy! Wojskowa Służba Krwi zwiększyła tym samym swój potencjał wspierania cywilnej służby zdrowia w zwalczaniu skutków pandemii SARS-COVID-2. W szczególności aktywne wsparcie Żołnierzy WP, podchorążych i kadry Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu w szczególności poprzez oddawanie krwi i jej składników, w tym osocza od ozdrowieńców, zasługuje na wielki szacunek. Dziękujemy także personelowi WCKiK ze wszystkich podległych jednostek za ogromne zaangażowanie i niejednokrotnie wykonywanie swoich obowiązków z narażeniem własnego zdrowia. Jednocześnie wszystkich chętnych do oddania osocza ozdrowieńców w tym w szczególności żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej z województwa dolnośląskiego zapraszamy do oddawania osocza oraz krwi pełnej w TS WCKiK Wrocław mieszczącej się przy ul. Weigla 5 na terenie kompleksu szpitala wojskowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00.
Aby zostać zakwalifikowanym do oddawania osocza jako ozdrowieniec należy umówić termin i godzinę oddania osocza. W tym celu należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z TS WCKiK we Wrocławiu pod poniższymi numerami telefonów: 261660427 lub 261660487.
W przypadku problemów z dodzwonieniem się dopuszczalna jest także droga e-mailowa: wrocław@wckik.pl z bezwzględnym warunkiem podania zwrotnego numeru telefonu kontaktowego.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

płk rez. lek. Adam Olszewski


 

 

Na Krwiodawców koło budynku Stacji Krwiodawstwa znajduje się bezpłatny parking.Wyjazd odbywa się na podstawie pobranego przy wjeŸdzie GŁÓWNĄ BRAMĄ SZPITALNĄ biletu parkingowego,który należy podbić w rejestracji Krwiodawców.

Nasza galeria
Stan zapasów krwi

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:04/5/2021 | 14:05:21)


Legenda:
Stan wysoki Stan sredni Stan niski
Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

TS WCKiK SP ZOZ Wrocław.