Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

ŻOŁNIERSKI DAR ŻYCIA

Czterdziestu siedmiu spadochroniarzy 6 Brygady Powietrznodesantowej wzięło udział w zbiórce krwi, zorganizowanej przez krakowską Stację Terenową Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Akcja odbywała się w dwóch terminach 28 lutego i 4 marca. W pierwszym dniu krew oddało dziewiętnastu spadochroniarzy, w drugim dwudziestu ośmiu. Łącznie na terenie 16 batalionu powietrznodesantowego zebrano ponad 21 litrów krwi, która jest przeznaczona do ratowania życia ludzkiego, nie tylko wojskowych ale wszystkich potrzebujących.

Życiodajny płyn żołnierze oddawali w specjalnie przeznaczonym do tego autobusie. Jest to pierwszy w Wojsku Polskim ambulans służący do poboru krwi, który został on zakupiony ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i przekazany na użytek WCKiK w grudniu ubiegłego roku.

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać o tym, jak bezcennym darem jest krew. W szczególności wiedzą o tym żołnierze, którzy jej prawdziwą wartość poznają wtedy gdy znajdą się w warunkach bojowych. Jest to też powód dla którego spadochroniarze tak chętnie dzielą się nią z innymi uczestnicząc w tego typu akcjach lub też będąc honorowymi dawcami.

Tekst: Daria Chodzyńska
Zdjęcia: Piotr Leśniczek

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.