W dniu 7 kwietnia 2023 r. przypada 75 rocznica powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Corocznie, w dniu tym obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Jest to święto wszystkich tych, którzy za swoje powołanie uznali niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w trudnym czasie choroby.
Z tej okazji wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia pragniemy podziękować za ich zaangażowanie i wytrwałość, przekazać wyrazy uznania i szacunku oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu sił, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Dyrekcja i Pracownicy WCKiK SPZOZ