Terenowa Stacja Gdańsk

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

80-305 Gdańsk
ul. Polanki 117


czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05

Rejestracja i przyjmowanie dawców
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 13:00

UWAGA: Ze względu na racjonalną gospodarkę składnikami krwi, TS WCKiK w Gdańsku od dnia 06.02.2023 wznawia pobieranie krwi grupy AB RhD+ i do odwołania nie prowadzi pobierania krwi grupy  B RhD +


Telefony kontaktowe:

261 216 510 – Rejestracja dawców

261 216 510 – Kierownik TS WCKiK Gdańsk – p.o. Paula Kuźniarska

261 216 513 – FAX

663 600 382 – Ekspedycja (całodobowo)

261 216 517 – Pracownia Kontroli Jakości

261 216 515 – Specjalista ds. ogólnych

e-mail: gdansk@wckik.pl, rejestracja.gdansk@wckik.pl

www.gdansk.wckik.pl


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:11/1/2023 | 12:37:03)


Ekipy wyjazdowe:

1 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 02.02.2023 r.
2 Elbląg 09.02.2023 r.
3 PSB w Gdańsku 20.02.2023 r.
4 Uniwersytet Morski w Gdyni 21.02.2023 r.
5 Gdynia KPW 23.02.2023 r.


Galeria zdjęć: