Terenowa Stacja Gdańsk

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

80-305 Gdańsk
ul. Polanki 117


czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05

Rejestracja i przyjmowanie dawców
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 13:00

UWAGA: Od dnia 16.05.2023 TS WCKiK w Gdańsku pobiera wszystkie grupy krwi.


Telefony kontaktowe:

261 216 510 – Rejestracja dawców

261 216 510 – Kierownik TS WCKiK Gdańsk – p.o. Paula Kuźniarska

261 216 513 – FAX

663 600 382 – Ekspedycja (całodobowo)

261 216 517 – Pracownia Kontroli Jakości

261 216 515 – Specjalista ds. ogólnych

e-mail: gdansk@wckik.pl, rejestracja.gdansk@wckik.pl

www.gdansk.wckik.pl


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:24/5/2023 | 8:30:50)


Ekipy wyjazdowe:

Lp. Miejsce przeprowadzenia ekipowego poboru krwi Data Realizacja poboru w Stacji
1 Uniwersytet Gdański – Gdańsk ul. Bażyńskiego 6 ( PO) 10.05.2023r. NIE
2 Morski Oddział Straży Granicznej – Gdańsk ul. Oliwska 35 ( PZ) 18.05.2023r. TAK
3 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu – Gdynia ul. Kielecka 7 ( PO) 29.05.2023r. NIE
4 Politechnika Gdańska – Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 (PO) 30.05.2023r. NIE

Galeria zdjęć: