Terenowa Stacja Ełk

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

19-300 Ełk
ul. Kościuszki 30


czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05
rejestracja dawców 7:30 – 13:00

 


Telefony kontaktowe:

87 621 02 02 – Rejestracja dawców

87 621 02 14 – kierownik TS WCKiK Ełk 

87 621 99 48 – Ekspedycja (całodobowo)

87 621 99 18 – Kontrola Jakości / FAX

e-mail: elk@wckik.pl

www.elk.wckik.pl

 


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:20/6/2022 | 8:30:49)


Ekipy wyjazdowe:

05.06.2022 – Festwial Zdrowia w m. Gołdap

07.06.2022 – Banie Mazurskie