Terenowa Stacja Ełk

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

19-300 Ełk
ul. Kościuszki 30


czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05
rejestracja dawców 7:30 – 13:00

Uwaga: w dniu 26.09.2022 stacja nie prowadzi poboru krwi. Przepraszamy za utrudnienia.


Telefony kontaktowe:

87 621 02 02 – Rejestracja dawców

87 621 02 14 – kierownik TS WCKiK Ełk 

87 621 99 48 – Ekspedycja (całodobowo)

87 621 99 18 – Kontrola Jakości / FAX

e-mail: elk@wckik.pl

www.elk.wckik.pl

 


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:23/8/2022 | 7:22:46)


Ekipy wyjazdowe:

Banie Mazurskie 07.09.2022
Pisz 19.09.2022
Gołdap 21.09.2022