Terenowa Stacja Ełk

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

19-300 Ełk
ul. Kościuszki 30


czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05
rejestracja dawców 7:30 – 13:00

 

,,Szanowni Państwo. Z uwagi na racjonalną gospodarkę krwią oraz potrzeby pacjentów, dawców grupy A Rh+  prosimy o wstrzymanie się od oddawania krwi  od dnia 12.10.2021 do  22.10.2021 „.

 


Telefony kontaktowe:

87 621 02 14 – kierownik TS WCKiK Ełk – p.o. mgr Joanna Romanowska

87 621 02 02 – Rejestracja dawców

87 621 99 48 – Ekspedycja (całodobowo)

87 621 99 18 – Kontrola Jakości / FAX

e-mail: elk@wckik.pl

www.elk.wckik.pl

 


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:18/10/2021 | 12:20:19)


Ekipy wyjazdowe:

1 Banie Mazurskie 15.10.2021 Ambulans
2 Gołdap 21.10.2021 Ambulans