Terenowa Stacja Ełk

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

19-300 Ełk
ul. Kościuszki 30


czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05
rejestracja dawców pn. – śr. w godzinach 7:30 – 13:00
rejestracja dawców w czwartki i w piątki w godzinach 7.30 – 12.00

Uwaga: Od dnia 29.01.2024 TS Ełk wstrzymuje pobór krwi ABrh+. Jednocześnie informujemy o możliwości oddania osocza grupy AB metodą plazmoaferezy automatycznej.
W związku z tym zapraszamy chętnych dawców z grupą ABrh+ i ABrh- do oddania osocza.

Uwaga: W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem prosimy o oddawanie krwi gr. ARh- oraz 0Rh- .


Telefony kontaktowe:

87 621 02 02 – Rejestracja dawców

87 621 02 14 – Specjalista ds. Ogólnych / FAX

510 149 397 – Ekspedycja (całodobowo)

261 332 918 –  Kontrola Jakości / FAX

e-mail: elk@wckik.pl

www.elk.wckik.pl


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:26/2/2024 | 8:00:33)


Ekipy wyjazdowe:

w uzgodnieniu