BADANIA LABORATORYJNE

 

Badania serologiczne:

  • Badanie grupy krwi – podwójne z wpisem do ewidencji trwałej*
  • Badanie w kierunku przeciwciał odpornościowych (głównie dla kobiet w ciaży)*
  • Oznaczenie antygenów grup krwi z poza układu AB0 i Rh*

 

Badania wirusologiczne:

  • Przeciwciała anty HCV (żółtaczka typu C)*
  • Antygen HBs (żółtaczka typu B)*
  • Przeciwciała anty HIV*
  • Przeciwciała kiłowe *
  • RNA HIV; RNA HCV; DNA HBV metoda biologii molekularnej*

 

Inne badania laboratoryjne:

  • Morfologia*

 


UWAGA !
KAŻDA OSOBA, KTÓRA ODDAJE KREW (LUB ODDA KREW JEDNORAZOWO) BADANIA OZNACZONE (*) MA WYKONANE BEZPŁATNIE !!!