Pan Adam jest honorowym dawcą krwi i osocza w Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.