Terenowa Stacja Wrocław

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

53-115 Wrocław
ul. Rudolfa Weigla 5

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05

rejestracja dawców:
poniedziałek – czwartek 7:30 – 14:00
piątek 7:30 – 12:00
w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy 7:30 – 12:00

W dniach 30.04, 02.05 oraz 29.05 Terenowa Stacja we Wrocławiu nie prowadzi poboru krwi.


Telefony kontaktowe:

261 660 427 – Rejestracja dawców

261 660 426 – kierownik TS WCKiK Wrocław  – p.o. mgr Jacek Grabowski

261 660 487 – Gabinet lekarski

261 660 145 – Ekspedycja (całodobowo)

e-mail: wroclaw@wckik.pl

www.wroclaw.wckik.pl


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:12/4/2024 | 8:34:52)


Ekipy wyjazdowe:

Lp. Miejsce przeprowadzenia ekipowego poboru krwi Data Realizacja poboru w Stacji
1 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 09.04.2024r. TAK
2 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego(PO w godz. 08.00-12.00) 19.04.2024r TAK