Terenowa Stacja Wrocław

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

53-115 Wrocław
ul. Rudolfa Weigla 5

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05

rejestracja dawców:
poniedziałek – czwartek 7:30 – 14:00
piątek 7:30 – 12:00
w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy 7:30 – 12:00

UWAGA: W dniu 10 sierpnia rejestracja będzie czynna do godziny 12.00


Telefony kontaktowe:

261 660 427 – Rejestracja dawców

261 660 426 – kierownik TS WCKiK Wrocław  – p.o. mgr Jacek Grabowski

261 660 487 – Gabinet lekarski

261 660 145 – Ekspedycja (całodobowo)

e-mail: wroclaw@wckik.pl

www.wroclaw.wckik.pl


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:18/9/2023 | 13:51:47)


Ekipy wyjazdowe:

Lp. Miejsce przeprowadzenia ekipowego poboru krwi Data Realizacja poboru w Stacji
1 Hewlett Packard Enterprise – Wrocław, ul. Piotra Skargi 1 (PZ) 20.09.2023r. NIE