Wydawanie zaświadczeń o oddaniu krwi i jej składników

Uprzejmie informujemy, że w celu otrzymania zaświadczeń potwierdzających oddanie krwi i jej składników (np. uprawniających do zniżki na przejazdy PKP, ulga podatkowa, zaświadczenia o oddaniu krwi i jej składników) należy zwrócić się bezpośrednio do Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ, w której dawca oddał krew i jej składniki.


Terenowe stacje WCKiK SPZOZ:

Herb TS Bydgoszcz TS Bydgoszcz

www.bydgoszcz.wckik.pl

Herb TS Ełk TS Ełk

www.elk.wckik.pl

Herb TS Gdańsk TS Gdańsk

www.gdansk.wckik.pl

Herb TS Kraków TS Kraków

www.krakow.wckik.pl

Herb TS Kraków TS Lublin

www.lublin.wckik.pl

Herb TS Szczecin TS Szczecin

www.szczecin.wckik.pl

Herb TS Wrocław TS Wrocław

www.wroclaw.wckik.pl

Herb Warszawa ZM Warszawa

www.warszawa.wckik.pl