Terenowa Stacja Kraków

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

30-950 Kraków
ul. Wrocławska 1-3

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:05

Rejestracja dawców 7:00 – 12:30

Uwaga: Ze względu na racjonalną gospodarkę krwią TS Kraków wstrzymuje pobór krwi grupy AB. Jednocześnie informujemy o możliwości oddania osocza grupy AB metodą plazmoaferezy automatycznej.
W związku z tym zapraszamy chętnych dawców z grupą ABRh+ i ABRh- do oddania osocza.


Telefony kontaktowe:

261 134 936 – Rejestracja dawców

261 138 289 – kierownik TS WCKiK Kraków

261 138 290, 12 630 82 90 – Ekspedycja – Dyżur całodobowy; Ustalanie ekip wyjazdowych

261 138 289, 12 630 82 89 – Serologia

261 138 151, 12 630 81 51 – Kancelaria

e-mail: krakow@wckik.pl

www.krakow.wckik.pl


Apelujemy o oddawanie krwi z grup 0RhD- (minus), ARhD-(minus), BRhD-(minus)

Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:11/7/2024 | 11:59:14)


Ekipy wyjazdowe:

 

Lp. Miejsce przeprowadzenia ekipowego poboru krwi Data Realizacja poboru w Stacji
1 Akcja HDK Polak Węgier jedna krew z 11 MBOT, Gorlice 06.07.2024r. NIE
2 JACOBS ENGINERING, Ul. M. Konopnickiej 31 (PZ) 10.07.2024r. TAK

 
–>
Do pobrania: Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej