Terenowa Stacja Kraków

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

30-950 Kraków
ul. Wrocławska 1-3

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:05

Rejestracja dawców 7:00 – 12:30

odbieranie wyników, wpisy do dokumentów 7:30 – 14:30

Uwaga: Ze względu na racjonalną gospodarkę składnikami krwi, TS WCKiK w Krakowie ogranicza pobieranie krwi grupy AB RhD+. Zachęcamy do oddawania osocza.


Telefony kontaktowe:

261 134 936 – Rejestracja dawców

261 138 289 – kierownik TS WCKiK Kraków

261 138 290, 12 630 82 90 – Ekspedycja – Dyżur całodobowy; Ustalanie ekip wyjazdowych

261 138 289, 12 630 82 89 – Serologia

261 138 151, 12 630 81 51 – Kancelaria

e-mail: krakow@wckik.pl

www.krakow.wckik.pl


Apelujemy o oddawanie krwi z grup 0RhD- (minus), ARhD-(minus), BRhD-(minus)

Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:31/8/2023 | 8:54:58)


Ekipy wyjazdowe:

 

Lp. Miejsce przeprowadzenia ekipowego poboru krwi Data Realizacja poboru w Stacji
1 Elektrociepłownia – Kraków, ul. Ciepłownicza 1 (PO) 06.09.2023r. TAK
2 OSP Zabierzów -Urząd Gminy ul. Rynek 1 Zabierzów (PO) 08.09.2023r. TAK
3 JACOBS ul. Konopnickiej 31 Kraków (PZ) 18.09.2023r. TAK
4 JW. 1155 – 8 Baza Lotnictwa Transportowego Balice(PZ) 19.09.2023r. TAK
5 AKAMAI TECHNOLOGIES ul. Opolska 100 Kraków(PZ) 21.09.2023r. TAK

 

Do pobrania: Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej


Zaświadczenie o zniżce 33% na kolej i transport publiczny dalekobieżny ważne jest 6 miesięcy od daty wydania.