Terenowa Stacja Kraków

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

30-950 Kraków
ul. Wrocławska 1-3

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:05

Rejestracja dawców 7:00 – 12:30

odbieranie wyników, wpisy do dokumentów 7:30 – 14:30

Uwaga: Ze względu na racjonalną gospodarkę składnikami krwi, TS WCKiK w Krakowie ogranicza pobieranie krwi grupy AB RhD+. Zachęcamy do oddawania osocza.

UWAGA: W dniu 31.05.2023 stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego. Przepraszamy za utrudnienia.


Telefony kontaktowe:

261 134 936 – Rejestracja dawców

261 138 289 – kierownik TS WCKiK Kraków

261 138 290, 12 630 82 90 – Ekspedycja – Dyżur całodobowy; Ustalanie ekip wyjazdowych

261 138 289, 12 630 82 89 – Serologia

261 138 151, 12 630 81 51 – Kancelaria

e-mail: krakow@wckik.pl

www.krakow.wckik.pl


Apelujemy o oddawanie krwi z grup 0RhD- (minus), ARhD-(minus), BRhD-(minus)

Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:23/5/2023 | 6:59:16)


Ekipy wyjazdowe:

Lp. Miejsce przeprowadzenia ekipowego poboru krwi Data Realizacja poboru w Stacji
1 JW1155 – Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 10 (PZ) 16.05.2023r. TAK
2 JW2771 – Rząska, ul. Krakowska 2 (PZ) 17.05.2023r. NIE
3 Akademia Wychowania Fizycznego – Kraków, Al. Jana Pawła II 78 (PO) 23.05.2023r. TAK
4 Akademia Wychowania Fizycznego – Kraków, Al. Jana Pawła II 78 (PO) 24.05.2023r. TAK
5 Zespól Szkół Elektrycznych – Kraków, ul. Kamińskiego 49 (PO) 30.05.2023r. TAK
6 SP 164 Nazaretanki – Kraków, ul. M.i B. Wysłouchów 28 (PO) 31.05.2023r. NIE

 

Do pobrania: Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej


Zaświadczenie o zniżce 33% na kolej i transport publiczny dalekobieżny ważne jest 6 miesięcy od daty wydania.