Terenowa Stacja Kraków

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

30-950 Kraków
ul. Wrocławska 1-3

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:05

Rejestracja dawców 7:00 – 12:30

22.04.2024 stacja Kraków nie prowadzi poboru stacjonarnego (ekipa wyjazdowa).

W dniach 30.04 i 02.05.2024 oraz 29.05 stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego , za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga: Ze względu na racjonalną gospodarkę krwią TS Kraków wstrzymuje pobór krwi grupy AB. Jednocześnie informujemy o możliwości oddania osocza grupy AB metodą plazmoaferezy automatycznej.
W związku z tym zapraszamy chętnych dawców z grupą ABRh+ i ABRh- do oddania osocza.


Telefony kontaktowe:

261 134 936 – Rejestracja dawców

261 138 289 – kierownik TS WCKiK Kraków

261 138 290, 12 630 82 90 – Ekspedycja – Dyżur całodobowy; Ustalanie ekip wyjazdowych

261 138 289, 12 630 82 89 – Serologia

261 138 151, 12 630 81 51 – Kancelaria

e-mail: krakow@wckik.pl

www.krakow.wckik.pl


Apelujemy o oddawanie krwi z grup 0RhD- (minus), ARhD-(minus), BRhD-(minus)

Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:10/4/2024 | 14:49:17)


Ekipy wyjazdowe:

 

 

Lp. Miejsce przeprowadzenia ekipowego poboru krwi Data Realizacja poboru w Stacji
1 Collegium Medicum UJ Ul. Św. Łazarza 16 Kraków (PO) 10.04.2024r. TAK
2 Jednostka Wojskowa NIL Ul. Tyniecka 45 Kraków (PZ) 11.04.2024r. TAK
3 Elektrociepłownia Ul. Ciepłownicza 1 Kraków(PO) 17.04.2024r. TAK
4 Zespół Szkół Elektrycznych Ul. Kamieńskiego 49 Kraków(PZ) 22.04.2024r. TAK
5 AWF Ul. Jana Pawła II 78 Kraków (PO) 23.04.2024r. TAK
6 AWF Ul. Jana Pawła II 78 Kraków (PO) 24.04.2024r. TAK

 

Do pobrania: Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej


Zaświadczenie o zniżce 33% na kolej i transport publiczny dalekobieżny ważne jest 6 miesięcy od daty wydania.