Terenowa Stacja Kraków

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

30-950 Kraków
ul. Wrocławska 1-3

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:05

Rejestracja dawców 7:00 – 12:30

odbieranie wyników, wpisy do dokumentów 7:30 – 14:30


Telefony kontaktowe:

261 134 936 – Rejestracja dawców

261 138 289 – kierownik TS WCKiK Kraków

261 138 290, 12 630 82 90 – Ekspedycja – Dyżur całodobowy; Ustalanie ekip wyjazdowych

261 138 289, 12 630 82 89 – Serologia

261 138 151, 12 630 81 51 – Kancelaria

e-mail: krakow@wckik.pl

www.krakow.wckik.pl


Apelujemy o oddawanie krwi z grup 0RhD- (minus), ARhD-(minus), BRhD-(minus)

Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:12/1/2023 | 7:05:50)


Ekipy wyjazdowe:

1 Zespół Szkół Elektrycznych Kraków  21.02.2023r.
2 Elektrociepłownia Kraków  22.02.2023r.

 

Do pobrania: Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej


Zaświadczenie o zniżce 33% na kolej i transport publiczny dalekobieżny ważne jest 6 miesięcy od daty wydania.