Terenowa Stacja Kraków

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

30-950 Kraków
ul. Wrocławska 1-3

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:05

Rejestracja dawców 7:00 – 12:30

Uwaga: Ze względu na racjonalną gospodarkę krwią dawców  grupy  AB  zachęcamy do oddawania osocza metodą plazmaferezy.


Telefony kontaktowe:

261 134 936 – Rejestracja dawców

261 138 289 – kierownik TS WCKiK Kraków

261 138 290, 12 630 82 90 – Ekspedycja – Dyżur całodobowy; Ustalanie ekip wyjazdowych

261 138 289, 12 630 82 89 – Serologia

261 138 151, 12 630 81 51 – Kancelaria

e-mail: krakow@wckik.pl

www.krakow.wckik.pl


Apelujemy o oddawanie krwi z grup 0RhD- (minus), ARhD-(minus), BRhD-(minus)

Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:23/2/2024 | 9:50:58)


Ekipy wyjazdowe:

 

Lp. Miejsce przeprowadzenia ekipowego poboru krwi Data Realizacja poboru w Stacji
1 Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 ul. H. Kamieńskiego 41 30-644 Kraków (PZ) 06.02.2024r. TAK
2 Akademia Wychowania Fizycznego ul. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków (PO) 28.02.2024r. TAK
3 Akademia Wychowania Fizycznego ul. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków (PO) 29.02.2024r. TAK

 

Do pobrania: Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej


Zaświadczenie o zniżce 33% na kolej i transport publiczny dalekobieżny ważne jest 6 miesięcy od daty wydania.