Oferty pracy:

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.
Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
– art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
– art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie

zatrudni pielęgniarkę do pobierania krwi i jej składników od dawców w siedzibie i podczas akcji wyjazdowych

Nasze wymagania:

– wykształcenie min. średnie w zakresie pielęgniarstwa

– aktualne prawo wykonywania zawodu

Oferujemy:
– zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze w godz. 07.30-15.05
– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%
– świadczenia socjalne z ZFŚS
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


WCKiK SPZOZ w Gdańsku zatrudni na stanowisko Magazynier/Kierowca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Obowiązki:

– przyjmowanie i wydawanie towaru z magazynu

– prowadzenie dokumentacji magazynowej

– obsługa systemu komputerowego

– utrzymywanie porządku i czystości

– prowadzenie pojazdu kat. B do celów służbowych

Wymagania:

–doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

– umiejętność obsługi komputera

– dobra organizacja pracy

– prawo jazdy kat. B

-mile widziana znajomość programu enova

Oferujemy:

– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%

– świadczenia socjalne z ZFŚS

– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego do Działu Zapewnienia Jakości w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
– znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (w szczególności Word i Excel ) – na poziomie podstawowym

Podstawowe obowiązki:
zwalnianie krwi i jej składników do użytku klinicznego, środków jednorazowego użytku w oparciu o obowiązujące przepisy i standardowe procedury operacyjne, wykonywanie badań w zakresie kontroli jakości składników krwi, nadzór nad przeglądami i dopuszczaniem do użytku sprzętu i aparatury medycznej, wykonywanie badań na potrzeby walidacji procesów

Oferujemy:

– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%
– świadczenia socjalne z ZFŚS
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni pielęgniarkę lub ratownika medycznego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Obowiązki:

– pobór krwi i jej składników w warunkach stacjonarnych i ekipowych

– opieka nad dawcą w trakcie poboru

Wymagania:

– prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ratownika medycznego

Oferujemy:

– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%

– świadczenia socjalne z ZFŚS

– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


WCKiK SPZOZ w Krakowie zatrudni na stanowisko Magazynier/Kierowca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Obowiązki:

– przyjmowanie i wydawanie towaru z magazynu

– prowadzenie dokumentacji magazynowej

– obsługa systemu komputerowego

– utrzymywanie porządku i czystości

– obsługa korespondencji wchodzącej i wychodzącej Stacji

– prowadzenie pojazdu kat. B do celów służbowych

Wymagania:

–doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

– umiejętność obsługi komputera

– dobra organizacja pracy

– prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%

– świadczenia socjalne z ZFŚS

– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ w Ełku zatrudni lekarza do kwalifikacji kandydatów na dawców krwi i jej składników.

Obowiązki:
– Badanie i kwalifikacja lekarska dawców do oddania krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych zgodnie z obowiązującymi procedurami.
– Udzielanie pomocy lekarskiej w przypadku wystąpienia powikłań związanych z oddawaniem krwi.
– Prowadzenie dokumentacji i nadzór nad nią zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu lekarza.
– mile widziana znajomość zasad funkcjonowania komputerowego Banku Krwi.

Preferowana forma zatrudnienia – umowa o pracę.

Oferujemy:

– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%
– świadczenia socjalne z ZFŚS
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa 1

Tel. 261 845 557
Fax. 261 845 135
e-mail: zp@wckik.pl

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ polegających na: świadczeniu usług medycznych w zakresie zabezpieczenia ciągłości pracy diagnostów laboratoryjnych, techników oraz pielęgniarek obejmujące czynności z zakresu ekspedycji w Zespole Medycznym w godzinach pozaregulaminowych w dni robocze, dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy (godziny regulaminowe pracy 7:30-15:05) oraz świadczeniu usług medycznych w zakresie zabezpieczenia ciągłości pracy diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej oraz pielęgniarek obejmujące czynności z zakresu ekspedycji w Terenowej Stacji WCKiK w Ełku, w Terenowej Stacji WCKiK w Szczecinie i w Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie oraz w Terenowej Stacji WCKiK w Gdańsku w godzinach pozaregulaminowych w dni robocze, dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy (godziny regulaminowe pracy 7:30-15:05) oraz świadczeniu usług medycznych w zakresie zabezpieczenia ciągłości pracy diagnostów laboratoryjnych obejmujące czynności z zakresu obsługi Banku Krwi, ekspedycji oraz immunologii transfuzjologicznej w Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy, Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu, Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie, w godzinach pozaregulaminowych w dni robocze, dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy (godziny regulaminowe pracy 7:30-15:05) zapraszając jednocześnie oferentów do składania ofert – Sprawa 12/KO/2023.
1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy. Planowany okres realizacji umowy: od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń jest dzień 01.01.2024 r.

2. Szczegółowe warunki konkursu, informacje o przedmiocie zamówienia, obowiązujące formularze oferty i projekt umowy udostępnione są na stronie internetowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/863782

3. Miejsce i termin składania ofert:

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kancelaria ogólna, budynek C, III piętro,
ul. Koszykowa 78; 00-671 Warszawa 1
Termin składania ofert upływa dnia 21 grudnia 2023 r. do godziny 12:00

4. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ we Wrocławiu zatrudni diagnostę laboratoryjnego do Pracowni Kontroli Jakości w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

– wymagana znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (w szczególności Word i Excel ) – na poziomie podstawowym

Oferujemy:

– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%
– świadczenia socjalne z ZFŚS
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ we Wrocławiu zatrudni na zastępstwo diagnostę laboratoryjnego do Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej.

Nasze wymagania:

– dyplom magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

– mile widziane doświadczenie w pracowni serologicznej oraz uprawnienia do wykonywania badań serologicznych

 

Oferujemy:
– zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze w godz. 07.30-15.05
– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%
– świadczenia socjalne z ZFŚS
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ w Krakowie zatrudni Specjalistę ds. Obronnych – Koordynatora w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

– wykształcenie średnie

– aktualne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE
– kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Oferujemy:

– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%
– świadczenia socjalne z ZFŚS
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).