Oferty pracy:

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.
Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
– art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
– art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.


Dyrektor Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępca Dyrektora do spraw medycznych Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie konkurs zastępca WCKiK_II tura

Termin składania ofert: 28.02.2023r


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ we Wrocławiu zatrudni diagnostę laboratoryjnego na stanowisko Kierownika Pracowni Kwalifikacji Dawców.

Wymagamy:

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

– posiadanie tytułu specjalisty z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub w zakresie przydatnym do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej

Oferujemy:

– zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze godziny pracy 07.30-15.05

– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%

– grupowe ubezpieczenie na życie

– świadczenia socjalne z ZFŚS

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres:kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie
zatrudni lekarza Działu Pobierania Krwi i Jej Składników w Zespole Medycznym

Obowiązki:
1. Badanie i kwalifikacja lekarska dawców do oddania krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych zgodnie z obowiązującymi procedurami.
2. Udzielanie pomocy lekarskiej w przypadku wystąpienia powikłań związanych
z oddawaniem krwi.
3. Prowadzenie dokumentacji i nadzór nad nią zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wymagania:
1. Prawo wykonywania zawodu lekarza.
2. Znajomość zasad funkcjonowania komputerowego Banku Krwi.

Oferujemy:
1. Formę zatrudnienia – umowa zlecenia,

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Dyrektor Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępca Dyrektora do spraw medycznych Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

Treść ogłoszenia: konkurs Zastępca Dyrektora ds. medycznych WCKiK

Termin składania ofert: 07.02.2023r


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego do Pracowni Biologii Molekularnej  

Wymagamy:

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

– posiadanie tytułu specjalisty z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub analityki klinicznej

Oferujemy:

– zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze w godz. 07.30-15.05

– zatrudnienie w Zespole Medycznym WCKiK ul. Szaserów 128 (WIM)

– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres:kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ podejmie współpracę w zakresie sprzątania pomieszczeń biura. Umowa zlecenie od stycznia 2023 roku. Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni na stanowisko Asystent Pracowni Kontroli Jakości do Terenowej Stacji w Ełku

Obowiązki:
1. Kontrolowanie jakości pracy podporządkowanych pracowników.
2. Wydawanie poleceń podporządkowanym pracownikom w zakresie bieżącej działalności pracowni zgodnie z przyznanymi kompetencjami.
3. Zwalnianie krwi i składników krwi oraz środków jednorazowego użytku w oparciu
o obowiązujące przepisy i standardowe procedury operacyjne.
4. Wykonywanie badań w zakresie kontroli jakości składników krwi.
5. Nadzór nad przeglądami i dopuszczaniem do użytku sprzętu i aparatury medycznej.

Wymagania:
1. Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
2. Minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie.

Oferujemy:
1. Formę zatrudnienia – umowa o pracę na pełny etat,
2. Dodatek stażowy,
3. Grupowe ubezpieczenie na życie,
4. Świadczenia socjalne z ZFŚS.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ podejmie współpracę w zakresie sprzątania pomieszczeń biura. Umowa zlecenie od stycznia 2023 roku. Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni lekarza do Stacji Terenowej w Bydgoszczy

Obowiązki:
1. Badanie i kwalifikacja lekarska dawców do oddania krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych zgodnie z obowiązującymi procedurami
2. Udzielanie pomocy lekarskiej w przypadku wystąpienia powikłań związanych z oddawaniem krwi
3. Prowadzenie dokumentacji i nadzór nad nią zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania:
1. Prawo wykonywania zawodu lekarza
2. Znajomość zasad funkcjonowania komputerowego Banku Krwi

Oferujemy:
• Formę zatrudnienia dostosowaną do potrzeb Kandydata
• W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę: dodatek stażowy, grupowe ubezpieczenie na życie oraz świadczenia socjalne z ZFŚS

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni lekarza do Stacji Terenowej w Lublinie

Obowiązki:
1. Badanie i kwalifikacja lekarska dawców do oddania krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych zgodnie z obowiązującymi procedurami
2. Udzielanie pomocy lekarskiej w przypadku wystąpienia powikłań związanych z oddawaniem krwi
3. Prowadzenie dokumentacji i nadzór nad nią zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania:
1. Prawo wykonywania zawodu lekarza
2. Znajomość zasad funkcjonowania komputerowego Banku Krwi

Oferujemy:
• Formę zatrudnienia dostosowaną do potrzeb Kandydata
• Zatrudnienie w Stacji Terenowej w Lublinie

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ we Wrocławiu zatrudni osobę do obsługi informatycznej

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne, preferowane informatyczne
 • Umiejętność konfiguracji i diagnostyki LAN/WAN
 • Bardzo dobra znajomość systemu Windows i pakietu Office
 • Znajomość zagadnień VPN
 • Dyspozycyjność
 • Mile widziana znajomość systemu IBM-i

Zakres  obowiązków:

 • Świadczenie usług według potrzeb – na wezwanie
 • Konfiguracja sieci LAN/WAN
 • Konfiguracja sprzętu (komputery stacjonarne, drukarki, laptopy, sprzęt sieciowy)
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania (System operacyjny Windows, pakiet Office, aplikacje klienckie VPN)
 • Wsparcie użytkowników TS we Wrocławiu w problemach sprzętowo-programowych
 • Diagnozowanie usterek, w miarę możliwości drobne naprawy sprzętu
 • Zgłaszanie większych awarii do Sekcji Informatycznej WCKiK
 • Aktualizowanie wykazu posiadanego w TS sprzętu komputerowego

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
 • Zatrudnienie w Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu, ul Weigla 5
 • Nienormowany czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska „TS Wrocław – informatyk”

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ zatrudni Kierownika Pracowni Biologii Molekularnej w Dziale Badań czynników Zakaźnych Przenoszonych Drogą Krwi 

Wymogi formalne:

– prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem pracowni lub
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem pracowni (tj. posiadanie specjalizacji przydatnej w diagnostyce laboratoryjnej)

– 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym min 2 lata w tym Dziale

– podstawowe zadania na  stanowisku: kierowanie pracownią, wykonywanie badań w zakresie diagnostyki czynników zakaźnych przenoszonych drogą krwi  u dawców (HIV, HCV, HBV, w oparciu o techniki biologii molekularnej oraz w razie potrzeby badań  w zakresie serodiagnostyki wirusów oraz kiły zgodnie z obowiązującymi SOP) , nadzór nad Pracownią Biologii Molekularnej, prowadzenie dokumentacji wykonanych badań w szczególności u dawców i badań komercyjnych (elektronicznej i papierowej), prowadzenie innej dokumentacji związanej ze specyfiką Pracowni i na rzecz Działu ( zestawienia badań, statystyk)

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość pracy w pełnym lub częściowym wymiarze godzin
 • zatrudnienie w Zespole Medycznym WCKiK ul. Szaserów 128 (WIM)
 • wymiar czasu pracy 7:30 – 15:05
 • Dodatek stażowy w zależności wysługi lat pracy, od  przysługuje osobom mającym 5 lat stażu pracy
 • Dodatek funkcyjny do 20% uposażenia zasadniczego.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

– art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ w Ełku podejmie współpracę z ratownikiem medycznym przy poborze krwi podczas ekip wyjazdowych oraz stacjonarnie.

Wymagania:

– tytuł zawodowy ratownika medycznego i realizacja obowiązku doszkalania zawodowego
określonego w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Współpraca w ramach umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres kadry@wckik.pl.


Terenowa Stacja we Wrocławiu

Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ pilnie zatrudni diagnostów laboratoryjnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

– dyplom magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

Uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych będą dodatkowym atutem

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres kierownik.wroclaw@wckik.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Krakowie zatrudni technika analityki medycznej do Pracowni kwalifikacji dawców, w pełnym wymiarze czasu pracy.