Oferty pracy:

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.
Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
– art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
– art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ podejmie współpracę w zakresie sprzątania pomieszczeń biura. Umowa zlecenie od stycznia 2023 roku. Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni Starszego Księgowego do Działu Finansowo – Księgowego.

Obowiązki:
– Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej.

– Prowadzenie ewidencji magazynowej i środków trwałych.

– Prowadzenie rejestru faktur.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe, adekwatne do zakresu obowiązków, minimum rok doświadczenia lub

– wykształcenie średnie, adekwatne do zakresu obowiązków – minimum 5 lat doświadczenia

Oferujemy:
1. Formę zatrudnienia – pełny etat,
2. Dodatek stażowy,
3. Grupowe ubezpieczenie na życie ,
4. Świadczenia socjalne z ZFŚS.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  SPZOZ podejmie współpracę z pielęgniarką/pielęgniarzem do Terenowej Stacji w GDAŃSKU

Zakres zadań:

 • pobieranie krwi i jej składników oraz próbek krwi zgodnie z procedurami

 • prowadzenie wymaganej dokumentacji

 • opieka nad krwiodawcami i udzielanie pomocy medycznej

 • udział w akcjach wyjazdowych poboru krwi

Wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe

 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 • zaangażowanie i dobra organizacja pracy własnej

 • komunikatywność

 • umiejętność pracy w zespole

 • dyspozycyjność

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Kandydaci powinni składać aplikacje na adres: kadry@wckik.pl

Proszę o umieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy. 


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni lekarza do Stacji Terenowej w Bydgoszczy

Obowiązki:
1. Badanie i kwalifikacja lekarska dawców do oddania krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych zgodnie z obowiązującymi procedurami
2. Udzielanie pomocy lekarskiej w przypadku wystąpienia powikłań związanych z oddawaniem krwi
3. Prowadzenie dokumentacji i nadzór nad nią zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania:
1. Prawo wykonywania zawodu lekarza
2. Znajomość zasad funkcjonowania komputerowego Banku Krwi

Oferujemy:
• Formę zatrudnienia dostosowaną do potrzeb Kandydata
• W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę: dodatek stażowy, grupowe ubezpieczenie na życie oraz świadczenia socjalne z ZFŚS

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  SPZOZ zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza do Terenowej Stacji w Gdańsku

Zakres zadań:
• pobieranie krwi i jej składników oraz próbek krwi zgodnie z procedurami
• prowadzenie wymaganej dokumentacji
• opieka nad krwiodawcami i udzielanie pomocy medycznej
• udział w akcjach wyjazdowych poboru krwi

Wymagania:
• Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
• aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
• zaangażowanie i dobra organizacja pracy własnej
• komunikatywność
• umiejętność pracy w zespole
• dyspozycyjność

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• ubezpieczenie grupowe
• dodatek stażowy
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Kandydaci powinni składać aplikacje na adres: kadry@wckik.pl

Proszę o umieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni lekarza do Stacji Terenowej w Lublinie

Obowiązki:
1. Badanie i kwalifikacja lekarska dawców do oddania krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych zgodnie z obowiązującymi procedurami
2. Udzielanie pomocy lekarskiej w przypadku wystąpienia powikłań związanych z oddawaniem krwi
3. Prowadzenie dokumentacji i nadzór nad nią zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania:
1. Prawo wykonywania zawodu lekarza
2. Znajomość zasad funkcjonowania komputerowego Banku Krwi

Oferujemy:
• Formę zatrudnienia dostosowaną do potrzeb Kandydata
• Zatrudnienie w Stacji Terenowej w Lublinie

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


 

Stacja Terenowa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zatrudni Kierownika Pracowni Kontroli Jakości.

Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie przydatnej w diagnostyce laboratoryjnej,
– minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie,
Podstawowe obowiązki:
zwalnianie krwi i składników krwi oraz środków jednorazowego użytku w oparciu o obowiązujące przepisy i standardowe procedury operacyjne, wykonywanie badań w zakresie kontroli jakości składników krwi, nadzór nad przeglądami i dopuszczaniem do użytku sprzętu i aparatury medycznej.
 
Warunki zatrudnienia;
– podległość służbowa – bezpośrednio Kierownikowi Stacji,
– miejsce pracy: Stacja Terenowa WCKiK SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3.
– preferowany pełny wymiar czasu pracy na umowę o pracę,
– wymagana znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (w szczególności Word ) – na poziomie podstawowym,


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ we Wrocławiu zatrudni osobę do obsługi informatycznej

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne, preferowane informatyczne
 • Umiejętność konfiguracji i diagnostyki LAN/WAN
 • Bardzo dobra znajomość systemu Windows i pakietu Office
 • Znajomość zagadnień VPN
 • Dyspozycyjność
 • Mile widziana znajomość systemu IBM-i

Zakres  obowiązków:

 • Świadczenie usług według potrzeb – na wezwanie
 • Konfiguracja sieci LAN/WAN
 • Konfiguracja sprzętu (komputery stacjonarne, drukarki, laptopy, sprzęt sieciowy)
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania (System operacyjny Windows, pakiet Office, aplikacje klienckie VPN)
 • Wsparcie użytkowników TS we Wrocławiu w problemach sprzętowo-programowych
 • Diagnozowanie usterek, w miarę możliwości drobne naprawy sprzętu
 • Zgłaszanie większych awarii do Sekcji Informatycznej WCKiK
 • Aktualizowanie wykazu posiadanego w TS sprzętu komputerowego

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
 • Zatrudnienie w Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu, ul Weigla 5
 • Nienormowany czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska „TS Wrocław – informatyk”

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ zatrudni Kierownika Pracowni Biologii Molekularnej w Dziale Badań czynników Zakaźnych Przenoszonych Drogą Krwi 

Wymogi formalne:

– prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem pracowni lub
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem pracowni (tj. posiadanie specjalizacji przydatnej w diagnostyce laboratoryjnej)

– 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym min 2 lata w tym Dziale

– podstawowe zadania na  stanowisku: kierowanie pracownią, wykonywanie badań w zakresie diagnostyki czynników zakaźnych przenoszonych drogą krwi  u dawców (HIV, HCV, HBV, w oparciu o techniki biologii molekularnej oraz w razie potrzeby badań  w zakresie serodiagnostyki wirusów oraz kiły zgodnie z obowiązującymi SOP) , nadzór nad Pracownią Biologii Molekularnej, prowadzenie dokumentacji wykonanych badań w szczególności u dawców i badań komercyjnych (elektronicznej i papierowej), prowadzenie innej dokumentacji związanej ze specyfiką Pracowni i na rzecz Działu ( zestawienia badań, statystyk)

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość pracy w pełnym lub częściowym wymiarze godzin
 • zatrudnienie w Zespole Medycznym WCKiK ul. Szaserów 128 (WIM)
 • wymiar czasu pracy 7:30 – 15:05
 • Dodatek stażowy w zależności wysługi lat pracy, od  przysługuje osobom mającym 5 lat stażu pracy
 • Dodatek funkcyjny do 20% uposażenia zasadniczego.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

– art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ w Ełku podejmie współpracę z ratownikiem medycznym przy poborze krwi podczas ekip wyjazdowych oraz stacjonarnie.

Wymagania:

– tytuł zawodowy ratownika medycznego i realizacja obowiązku doszkalania zawodowego
określonego w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Współpraca w ramach umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres kadry@wckik.pl.


Terenowa Stacja we Wrocławiu

Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ pilnie zatrudni diagnostów laboratoryjnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

– dyplom magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

Uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych będą dodatkowym atutem

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres kierownik.wroclaw@wckik.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Gdańsku zatrudni osobę na stanowisko Pomocy Laboratoryjnej w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. 07.30-15.05.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało wykonywanie prac porządkowych.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni na stanowisko ,, Młodszy Asystent/Asystent” diagnostę analityki medycznej do Działu Pobierania i Jej Składników Krwi, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego lub technika analityki medycznej do Działu Preparatyki Krwi, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
– dyplom magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych
kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu
lub
-tytuł technika analityki medycznej.


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko Pomocy Laboratoryjnej w pełnym wymiarze czasu pracy, praca w godz. 07.30-15.05.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisko będzie należało wykonywanie prac porządkowych.


Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Krakowie zatrudni technika analityki medycznej do Pracowni kwalifikacji dawców, w pełnym wymiarze czasu pracy.