Oferty pracy:

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.
Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
– art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
– art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego do Pracowni Preparatyki Krwi oraz Analityki.

Nasze wymagania:

– dyplom magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

– mile widziana specjalizacja

 Oferujemy:

– zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze w godz. 07.30-15.05
– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%
– świadczenia socjalne z ZFŚS
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego PZU  

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


 TS WCKiK SPZOZ w Bydgoszczy zatrudni dwie osoby na stanowisko Archiwisty

Obowiązki:

Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa oraz instrukcji archiwalnej/kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, w tym m.in.:

– archiwizowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,

– tworzenie teczek aktowych w formie papierowej

– ewidencjonowanie materiałów archiwalnych,

– układanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem dokumentacji,

– opieka nad zbiorami,

– prace porządkowe i techniczne przy zbiorach.

Nasze wymagania:

– wykształcenie min. średnie,

– kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia,

– co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,

– znajomość przepisów prawa archiwalnego i przepisów towarzyszących o charakterze archiwalnym w szczególność w zakresie dokumentacji medycznej,

– umiejętność obsługi pakietu MS Office,

– lojalność, rzetelność, komunikatywność, zaangażowanie,

– dokładność, sumienność i punktualność,

– umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

– samodzielność w wykonywaniu zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego do Pracowni Serodiagnostyki

Wymagamy:

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

– posiadanie tytułu specjalisty z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub analityki klinicznej

Oferujemy:

– zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze w godz. 07.30-15.05

– zatrudnienie w Zespole Medycznym WCKiK ul. Szaserów 128 (WIM)

– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160 (kadry), 261 816 667 (kierownik działu).

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

– art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie
zatrudni lekarza Działu Pobierania Krwi i Jej Składników w Zespole Medycznym

Obowiązki:
1. Badanie i kwalifikacja lekarska dawców do oddania krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych zgodnie z obowiązującymi procedurami.
2. Udzielanie pomocy lekarskiej w przypadku wystąpienia powikłań związanych
z oddawaniem krwi.
3. Prowadzenie dokumentacji i nadzór nad nią zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wymagania:
1. Prawo wykonywania zawodu lekarza.
2. Znajomość zasad funkcjonowania komputerowego Banku Krwi.

Oferujemy:
1. Formę zatrudnienia – umowa zlecenia,

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni lekarza do Stacji Terenowej w Bydgoszczy

Obowiązki:
1. Badanie i kwalifikacja lekarska dawców do oddania krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych zgodnie z obowiązującymi procedurami
2. Udzielanie pomocy lekarskiej w przypadku wystąpienia powikłań związanych z oddawaniem krwi
3. Prowadzenie dokumentacji i nadzór nad nią zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania:
1. Prawo wykonywania zawodu lekarza
2. Znajomość zasad funkcjonowania komputerowego Banku Krwi

Oferujemy:
• Formę zatrudnienia dostosowaną do potrzeb Kandydata
• W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę: dodatek stażowy, grupowe ubezpieczenie na życie oraz świadczenia socjalne z ZFŚS

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).