WCKiK Warszawa – Zespół Medyczny

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

Warszawa
ul. Szaserów 128

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05

Rejestracja dawców odbywa się w godzinach 7:30 – 13:30.

UWAGA DAWCY: prosimy o zapoznanie się z informacją o realizacji poboru stacjonarnego w dniach poborów ekipowych (tabela poniżej).


Telefony kontaktowe:

+48 510 149 394, 261 816 716  – Rejestracja dawców

261 816 186 – Kierownik Zespołu Medycznego

261 816 673 – Sekretariat

261 816 035 – Wpisy grup krwi do legitymacji wojskowych oraz oznaczanie grup krwi

261 816 221 – Ekspedycja (całodobowo)

e-mail: sekretariatmed@wckik.pl

www.warszawa.wckik.pl


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:22/5/2023 | 12:23:58)


Ekipy wyjazdowe:

Lp. Miejsce przeprowadzenia ekipowego poboru krwi Data Realizacja poboru w Stacji
1 1 Warszawska Bygada Pancerna – Wesoła, ul. Okoniewska 1 (PZ) 05.05.2023r. NIE
2 Akademia Sztuki Wojennej – Warszawa-Rembertów, al. Gen. A. Chruściela „Montera” 103 (PO) 08.05.2023r. NIE
3 Wojskowa Akademia Techniczna – Warszawa, ul. Kartezjusza 1c (PO) 09.05.2023r. NIE
4 Pułk Ochrony i Pułk Reprezentacyjny WP – Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 (PZ) 11.05.2023r. NIE
5 Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki – Zegrze, ul. Juzistek 2 (PO) 15.05.2023r. NIE
6 Wojskowa Akademia Techniczna – Warszawa, ul. Kartezjusza 1c (PO) 16.05.2023r. NIE
7 Urząd Miasta i Gminy- Tłuszcz ul. Warszawska 10 (PO) 26.05.2023r. NIE
8 XV finał akcji MOTOSERCE – Park Bródnowski w Warszawie (PO) 27.05.2023r. NIE

 

Legenda:

PO- pobór otwarty dla wszystkich

PZ – pobór zamknięty, tylko pracownicy jednostki

 


Galeria zdjęć: