WCKiK Warszawa – Zespół Medyczny

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

Warszawa
ul. Szaserów 128

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05

Rejestracja dawców odbywa się w godzinach 7:30 – 13:30.

Uwaga:  Ze względu na racjonalną gospodarkę składnikami krwi, ZM Warszawa do odwołania wstrzymuje pobieranie krwi grupy AB RhD+.

UWAGA DAWCY: prosimy o zapoznanie się z informacją o realizacji poboru stacjonarnego w dniach poborów ekipowych (tabela poniżej).


Telefony kontaktowe:

+48 510 149 394, 261 816 716  – Rejestracja dawców

261 816 186 – Kierownik Zespołu Medycznego

261 816 673 – Sekretariat

261 816 035 – Wpisy grup krwi do legitymacji wojskowych oraz oznaczanie grup krwi

261 816 221 – Ekspedycja (całodobowo)

e-mail: warszawa@wckik.pl

www.warszawa.wckik.pl


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:24/11/2023 | 13:12:18)


Ekipy wyjazdowe:
 

 

 

Lp. Miejsce przeprowadzenia ekipowego poboru krwi Data Realizacja poboru w Stacji
1 Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie, ul. Komitet Obrony Robotników 23 (PZ) 04.12.2023r. TAK
2 Wojskowa Akademia Techniczna – Warszawa, ul. Kartezjusza 1c (PO) 12.12.2023r. TAK
3 Pułk Ochrony i Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 (PZ) 13.12.2023r. TAK
4 9 Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach, Osiedle Wojskowe 93 (PO) 14.12.2023r. TAK
5 Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25 (PO) 15.12.2023r. TAK

Legenda:

PO- pobór otwarty dla wszystkich

PZ – pobór zamknięty, tylko pracownicy jednostki

 


Galeria zdjęć: