Terenowa Stacja Szczecin

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

71-422 Szczecin
ul. Piotra Skargi 8

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05
rejestracja dawców 7:30 – 12:00

 


Telefony kontaktowe:

261 455 544 – Rejestracja dawców

261 455 642 – kierownik TS WCKiK Szczecin – ppłk lek. Arkadiusz SZYMCZAK

Ekspedycja – 261 455 643 (całodobowo)

e-mail: szczecin@wckik.pl

www.szczecin.wckik.pl

 


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:26/5/2023 | 8:25:48)


Ekipy wyjazdowe:

Lp. Miejsce przeprowadzenia ekipowego poboru krwi Data Realizacja poboru w Stacji
1 Klub Garnizonowy, ul. 11 Listopada 22, 73 – 110 Stargard (PO) 30.05.2023r. TAK

Galeria zdjęć: