Terenowa Stacja Szczecin

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

71-422 Szczecin
ul. Piotra Skargi 8

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05
rejestracja dawców 7:30 – 12:00

UWAGA: W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem prosimy o oddawanie krwi gr. ARh-, BRh- oraz 0Rh-.

UWAGA: W dniach 16 i 18.07 stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego.


Telefony kontaktowe:

261 455 544 – Rejestracja dawców

261 455 642 – kierownik TS WCKiK Szczecin – ppłk lek. Arkadiusz SZYMCZAK

Ekspedycja – 261 455 643 (całodobowo)

e-mail: szczecin@wckik.pl

www.szczecin.wckik.pl


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:15/7/2024 | 10:37:53)


Ekipy wyjazdowe:

 

 

Lp. Miejsce przeprowadzenia ekipowego poboru krwi Data Realizacja poboru w Stacji
1 Drawieński Ośrodek Kultury ul. Szpitalna 2, 73-220 DRAWNO (Lasy Państwowe) (PO) 16.07.2024r. NIE

Galeria zdjęć: