Terenowa Stacja Szczecin

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

71-422 Szczecin
ul. Piotra Skargi 8

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05
rejestracja dawców 7:30 – 12:00

UWAGA: W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem prosimy o oddawanie krwi gr. ARh-, BRh- oraz 0Rh- 

UWAGA: Ze względu na racjonalną gospodarkę składnikami krwi, TS WCKiK w Szczecinie do odwołania wstrzymuje pobieranie krwi grupy AB RhD+, AB Rh –


Telefony kontaktowe:

261 455 544 – Rejestracja dawców

261 455 642 – kierownik TS WCKiK Szczecin – ppłk lek. Arkadiusz SZYMCZAK

Ekspedycja – 261 455 643 (całodobowo)

e-mail: szczecin@wckik.pl

www.szczecin.wckik.pl


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:01/3/2024 | 11:43:05)


Ekipy wyjazdowe:

w uzgodnieniu

Galeria zdjęć: