Terenowa Stacja Szczecin

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

71-422 Szczecin
ul. Piotra Skargi 8

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05
rejestracja dawców 7:30 – 12:00

W dniach 30.04, 02.05 oraz 29.05 Terenowa Stacja w Szczecinie nie prowadzi poboru krwi.

W dniu 15.05 nie prowadzimy stacjonarnego poboru krwi.

UWAGA: W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem prosimy o oddawanie krwi gr. ARh-, BRh- oraz 0Rh-.


Telefony kontaktowe:

261 455 544 – Rejestracja dawców

261 455 642 – kierownik TS WCKiK Szczecin – ppłk lek. Arkadiusz SZYMCZAK

Ekspedycja – 261 455 643 (całodobowo)

e-mail: szczecin@wckik.pl

www.szczecin.wckik.pl


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:21/5/2024 | 13:18:27)


Ekipy wyjazdowe:

 

Lp. Miejsce przeprowadzenia ekipowego poboru krwi Data Realizacja poboru w Stacji
1 Siedziba Nadleśnictwa RESKO ul. Chopina 12, 72-315 RESKO (PO) 15.05.2024r. TAK
2 Stowarzyszenie Klub Motocyklowy VOYAGER – Kapitanat Portu Kołobrzeg (PO) 25.05.2024r. TAK

Galeria zdjęć: