Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

00-671 Warszawa 1
ul. Koszykowa 78

NIP 1132555793
REGON 140130346

Nr konta:
Bank BGK 29 1130 1017 0020 1465 8420 0001

e-mail: sekretariat@wckik.pl


W sprawach skarg i wniosków Dyrektor WCKiK SPZOZ przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-16.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 261845001.


Jeśli jesteś zainteresowany organizacją akcji poboru krwi prosimy o kontakt:

  1. telefoniczny – tel. 261 845 701, email – krew@wckik.pl – w zakresie akcji związanej z wykorzystaniem mobilnego punktu poboru krwi,

lub

  1. telefoniczny lub emailowy z Terenowymi Stacjami, Zespołem Medycznym WCKiK SPZOZ – w zakresie akcji w środkowisku lokalnym.

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-LOGOSTYCZNY

Telefony kontaktowe:

261 845 001 – Dyrektor
261 846 193 – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
261 845 625 – Główny Księgowy
261 845 066 – Sekretariat Dyrektora
261 845 807 – Kancelaria
261 845 135 – Fax (kancelaria)
261 845 557 – Sekcja Zamówień Publicznych
261 845 701 – Marketing, Planowanie ekipowego pobierania krwi


TERENOWE STACJE:

TS Bydgoszczwww.bydgoszcz.wckik.pl

TS Ełkwww.elk.wckik.pl

TS Gdańskwww.gdansk.wckik.pl

TS Kraków – www.krakow.wckik.pl

TS Lublin – www.lublin.wckik.pl

TS Szczecin – www.szczecin.wckik.pl

TS Wrocław – www.wroclaw.wckik.pl

ZM Warszawa – www.warszawa.wckik.pl


Inspektor Danych Osobowych:

Agata Kowalska

tel. 261 845 001

email: iodo@wckik.pl