Terenowa Stacja Lublin

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

20-049 Lublin
Al. Racławickie 23

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05
rejestracja dawców poniedziałek – czwartek: 7:30 – 13:00
rejestracja dawców w piątki: 7:30 – 12.20

 


Telefony kontaktowe:

261 183 241 lub 261 183 612 – Rejestracja dawców

261 183 266 – kierownik TS WCKiK Lublin 

261 183 256 – Ekspedycja (całodobowo)

e-mail: lublin@wckik.pl

www.lublin.wckik.pl


Stan zapasów krwi:

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:24/5/2023 | 11:10:10)


Ekipy wyjazdowe:

Lp. Miejsce przeprowadzenia ekipowego poboru krwi Data Realizacja poboru w Stacji
1 Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego, Dęblin ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7 (PZ) 17.05.2023r. TAK
2 1 Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy – Dęblin, ul. Saperów 5 (PZ) 25.05.2023r. TAK

Galeria zdjęć: