PREPARATY:

 1. Koncentrat krwinek czerwonych
 2. Koncentrat krwinek czerwonych bez kożuszka leukocytarno-płytkowego
 3. Koncentrat krwinek czerwonych z roztworem wzbogacajacym
 4. Koncentrat krwinek czerwonych z roztworem wzbogacającym bez kożuszka leukocytarno-płytkowego
 5. Koncentrat krwinek czerwonych przemywany
 6. Koncentrat krwinek czerwonych filtrowany
 7. Koncentrat krwinek płytkowych otrzymywany metodą aferezy, ubogoleukocytarny
 8. Koncentrat krwinek płytkowych przemywany
 9. Osocze mrożone
 10. Osocze pozbawione czynnika VIII
 11. Osocze świeżo mrożone
 12. Krioprecypitat