Dyrektor 

płk mgr inż. Tomasz StefańskiZastępca Dyrektora ds. Medycznych 

płk rez. lek. Adam OLSZEWSKI Główny Księgowy

mgr Agnieszka WIDŁA