Dyrektor 

płk mgr farm. Piotr KLAMROWSKI Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 

płk rez. lek. Adam OLSZEWSKI Główny Księgowy

mgr Agnieszka WIDŁA