W dniu 22.03.2023 r. w siedzibie WCKiK SPZOZ w Warszawie odbyła się odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Dyrektora WCKiK z kadrą kierowniczą WCKiK SPZOZ podczas której podsumowano dotychczasowe wyniki działań oraz wyznaczono dalsze kierunki rozwoju.

Na wstępie Dyrektor WCKiK Pan płk mgr inż. Tomasz STEFAŃSKI wręczył Kierownikowi Terenowej Stacji w Szczecinie Panu ppłk Arkadiuszowi SZYMCZAKOWI akt mianowania na stopień podpułkownika, podziękował za dotychczasową współpracę i złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji awansu.