Dni Honorowego Krwiodawstwa to okazja by złożyć najpiękniejsze życzenia wszystkim Krwiodawcom, sympatykom oraz osobom którym bliska jest idea honorowego krwiodawstwa i podziękować za Wasze bezinteresowne działanie na rzecz ratowania drugiego człowieka.

Niech każdy dzień przynosi spełnienie państwa pragnień i oczekiwań.

Życzę wiele radości, sukcesów, a przede wszystkim zdrowia.

Dyrekcja i Pracownicy
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ