Szanowni Krwiodawcy!

W dniu 20 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie przepisy na mocy których zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym. Do wyżej wymienionego terminu dwa dni zwolnienia od pracy należały się w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawa:

Art. 42 Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz.U. z dnia 05.04.2023 r., poz. 650) zmieniający Ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2023 r. poz. 318).