Życzenia Dyrektora WCKiK SPZOZ

Z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego pragnę w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników złożyć podziękowania za Waszą wytrwałą profesjonalną pełną uznania i niejednokrotnie niewidzialną pracę, która stanowi istotny wkład w proces leczenia pacjentów.

Życzę Państwu nieustającej satysfakcji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Dyrektor WCKiK SPZOZ

płk mgr inż. Tomasz STEFAŃSKI