Życzenia Dyrektora WCKiK SPZOZ

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych wszystkim wykonującym ten piękny i odpowiedzialny zawód składam podziękowania za ofiarną i niezwykle trudną pracę.

Życzę, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję, a wypełniane przez Państwa obowiązki były źródłem nieustającej satysfakcji, a pełna poświęcenia praca przynosiła Państwu powszechne uznanie.

Życzę chwil pełnych wzruszeń, radości, dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym jak i zawodowym.

DYREKTOR WCKiK SPZOZ

/-/ płk mgr inż. Tomasz Stefański