Światowy Dzień Krwiodawcy to okazja by złożyć najpiękniejsze  życzenia wszystkim Krwiodawcom, sympatykom oraz osobom którym bliska jest idea honorowego krwiodawstwa za Wasze bezinteresowne działanie na rzecz ratowania drugiego człowieka serdecznie dziękujemy.

Niech każdy dzień przynosi spełnienie państwa pragnień i oczekiwań.

Życzę wiele radości, sukcesów, a przede wszystkim zdrowia.

Dyrekcja i Pracownicy
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ