W dniu 16.01.2023 r. Pani Paula KUŹNIARSKA pełniąca obowiązki Kierownik Terenowej Stacji WCKiK
Gdańsk wzięła udział w uroczystej gali z okazji X rocznicy powstania Wojskowego Klubu HDK przy 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego.

W trakcie gali Pani Paula, w imieniu Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przekazała Prezesowi Klubu Panu st.chor.szt. Sebastianowi JASZAKOWI podziękowania za jego zaangażowanie na rzecz Honorowego Krwiodawstwa. Dowódca Brygady Pan płk Sławomir LIDWA oraz Prezes Klubu otrzymali również pamiątkowy ryngraf WCKiK.

Więcej informacji na temat Klubu oraz wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w zakładce „Aktualności”.

Prezesowi Klubu oraz wszystkim krwiodawcom życzymy wiele radości, sukcesów na gruncie zawodowym jak i osobistym, a przede wszystkim zdrowia.

Dyrekcja i Pracownicy
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ