8 marca 2022 r. odbyła się zbiórka krwi przeprowadzona wśród funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach akcji „Honorowi Bez Granic” zorganizowana przez Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w NwOSG.

Autobus Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie stanął dzisiaj na terenie komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wszystkim osobom uczestniczącym i wspierającym akcję zbiórki krwi serdecznie dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych akcjach.

Dziękujemy organizatorom akcji – pani Katarzynie Nowosielskiej oraz panu Robertowi Lis.