Gdzie i kiedy oddać krew?

Kalendarium poborów ekipowych:


Cały dzień

ZM Warszawa

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Nadwiślański Oddział Strazy Granicznej

Uwaga:

Powyższe kalendarium ma charakter poglądowy.

Szczegółowe plany ekip na dany miesiąc znajdują się na podstronach poszczególnych Terenowych Stacji:

[TERENOWE STACJE]