Zapraszamy Dawców w dniu 19.12.2023 do uczestnictwa w akcji „Choinka dla życia” przeprowadzonej we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie.

Lasy Państwowe  w ten sposób chcą zachęcić społeczeństwo do honorowego oddawania krwi, a jednocześnie podziękować wszystkim tym, którzy dzielą się z potrzebującymi tym cennym darem, jakim jest KREW.

Pierwszych 20 Dawców, którzy w tym dniu oddadzą krew w Terenowej Stacji WCKiK Szczecin, będzie mogło odebrać voucher uprawniający do odbioru pięknej i pachnącej CHOINKI.

Szczegóły akcji na stronie www.choinkadlazycia.pl