Szanowni Państwo,

w okresie październik i listopad odbywać się będą szkolenia dla pracowników Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ramach projektu „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa”.

Przeprowadzenie szkoleń służy:

1) podniesieniu w okresie realizacji projektu wiedzy, wzmocnieniu kompetencji i umiejętności poprzez przeszkolenie kadry centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w tym kadry zarządzającej, niezbędnych do skutecznego zarządzania jakością i bezpieczeństwem dawcy krwi;

2) ocenie przygotowanych do wdrożenia zaproponowanych rozwiązań.

W projekcie ma wziąć udział 545 pracowników z 23 centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu rekrutacji i zasad uczestnictwa w projekcie znajdują się na stronie Narodowego Centrum Krwi

https://www.gov.pl/web/nck/po-wer—doskonalenie-jakosci-zarzadzania-w-centrach-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa

Narodowe Centrum Krwi w partnerstwie z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii zapraszają do rekrutacji.