W dniu 04 kwietnia obchodzone jest Święto Wojskowej Służby Zdrowia, ustanowione Decyzją nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Z tej okazji wszystkim żołnierzom i pracownikom szpitali, jednostek i instytucji zajmujących się ochroną zdrowia podległym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej, pragnę przekazać wyrazy szacunku i uznania, podziękować za Wasz ogromny wysiłek
i poświęcenie oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, wytrwałości
i zadowolenia z wykonywanej pracy.
Dyrektor WCKiK SPZOZ